Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61, 63 Yayınlandı

Asgari ücret düşmesine geç gelen çözüm
7 Aralık 2017
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin Anlaşma Usulü Bölümü
11 Aralık 2017