Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Yayınlandı

13 Aralık 2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır; 64 No’lu Tebliğ

 • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300)’ün yürürlüğe konulmuştur.
 • 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:10 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 65 No’lu Tebliğ

 • İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)’in yürürlüğe konulmuştur.
 • 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 66 No’lu Tebliğ

 • Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450)’nin yürürlüğe konulmuştur.
 • 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:15 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 67 No’lu Tebliğ

 • Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500)’ün yürürlüğe konulmuştur.
 • 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:16 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 68 No’lu Tebliğ

 • İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510)’un yürürlüğe konulmuştur.
 • 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:19 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 69 No’lu Tebliğ

 • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğe konulmuştur.
 • 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:24 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 70 No’lu Tebliğ

 • Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğe konulmuştur.
 • 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın