Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Yayınlandı

Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında
12 Aralık 2017
E-Arşiv Fatura Ve İnternetten Satış Kapsamı İle İlgili GİB Duyurusu
13 Aralık 2017