Türkiye Finansal Raporlama Standardı Tebliği No: 75, 76, 77 Ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı

Türkiye Muhasebe Standardı Tebliği No: 78, 79, 80, 81, 83 Yayınlandı
18 Aralık 2017
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 485, 486, 487 Yayınlandı
18 Aralık 2017