“Vergi cezalarında değişiklik naylon faturayı artırır”

CANAN SAKARYA HÜSEYİN GÖKÇE/ ANKARA

Çok sayıda kanunda değişiklik öngören 39 maddelik torba kanun teklifinin etkin pişmanlık ile ilgili hükümlerine, naylon faturacılığı artıracağı uyarısı geldi. Teklif ile birden fazla işlenen vergi kaçakçılığının tek dosya gibi kabul edilerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkanı getiriliyor. Teklifin 4’üncü maddesi ile vergi kaçakçılığı suçlarında öngörülen hapis cezalarının üst sınırı artırılıyor. Suç türüne göre 3 yıl olan üst sınır 5 yıla, 5 yıl olan süreler ise 8 yıla çıkarılıyor. Aynı maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile ise vergi kaçakçılığı suçunun birden fazla takvim yılı veya vergilendirme döneminde aynı suçun işlenmesi halinde TCK’nın 43’üncü maddesinin uygulanacağı ifadesi eklendi. Başka bir ifade ile aynı suçu birden fazla dönemde işleyenler, tek bir suç işlemiş gibi kabul edilecek. 6’ncı maddede ise vergi kaçakçılığı suçundan hüküm giymiş olup, dosyası infaz aşamasında olanlara tarh edilen verginin; gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna ait gecikme zammının 1 yıl içinde ödenmesi halinde etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlanma imkanı getiriliyor.

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, bu düzenlemeyle birlikte naylon faturacılık suçunun artık tarihe karışacağını söyledi.

Sezer, “Mükelleflerin daha önce her takvim yılı için düzenledikleri naylon faturalar için, her yıl müstakil olarak dikkate alınıp ayrı ayrı ceza verilmekteydi. Yapılan yeni düzenleme ile tüm yıllara ilişkin zincirleme olduğu gerekçesi ile tek bir ceza düzenlenecek” dedi.

Bunun vergide dönemsellik ilkesine aykırı bir uygulama olduğunun altını çizen Sezer, “Artık Mükellef her yıl için ayrı ayrı ceza almayacak ,5 yıllık süreç için tek ceza alacak” diye konuştu.

Mevcut düzenlemede etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için olayın vergi dairesine bildirilmemiş olma şartı arandığının altını çizen Sezer, teklifle birlikte kovuşturmanın sonuçlanmasına kadarki aşamada bile yararlanma imkanı getirildiğini aktardı.

Yorum Yapın