Vergi Kanunlarına Göre 2013 Yılında Uygulanacak Vergi Tarifeleri, Hadler, İstisna Tutarları

Hemen hemen her yılın sonunda olduğu gibi, 2012 yılının sonunda da (kısmen 2013 yılının ilk gününde) yayımlanan Genel Tebliğler ile, 2013 yılında uygulanacak vergi oranları, tarifeler, istisna hadleri vb. tutarlar tespit edildi.

Yorum Yapın