Vergi Levhası Bulundurulması Uygulamasında Son Durum

AB’den sağlanan hibeler artık gelir sayılmayacak ve hibe harcamalarından stopaj yapılmayacak
8 Mayıs 2013
Belli Bir Tutarın Üzerinde Mal Alan Müşterilere Puan Veya Akaryakıt Çeki Verilmesi
1 Temmuz 2013