Vergi resim harç istisna belgesinin iptali halinde ödenmeyen vergiler ne olur?

Gayrimenkulü İktisap Tarihinin Önemi!
23 Temmuz 2017
687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteğine İlişkin SGK Duyurusu Yayınlanmıştır
24 Temmuz 2017