Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ

İflas erteleme sürecindeki şirketlerin vergi borçlarından yeminli mali müşavir sorumlu tutulabilir
27 Aralık 2015
Ortaklık Hisselerinin Değerlendirilmesi
31 Aralık 2015