Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 456)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ
29 Aralık 2015
Ortaklık hisselerinin değerlendirilmesi
31 Aralık 2015