Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ No: 15 Yayınlanmıştır
25 Mayıs 2018
Bağımsız denetime tabi şirketler yeniden belirlendi
28 Mayıs 2018