Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ No: 15 Yayınlanmıştır

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ No: 494, 495, 496, 497, 498 Yayınlanmıştır
25 Mayıs 2018
Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır
28 Mayıs 2018