Yatırım Teşvik Belgeli Tesisin Devrinde Önemli Noktalar

TFRS 16 Yeni Kiralama İşlemleri
12 Nisan 2018
Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi 30 Nisan 2018 Ve Elektronik Defter Beratları
21 Nisan 2018