TFRS 16 Yeni Kiralama İşlemleri

16 Nisan 2018 tarihli ve 30393 sayılı Resmi Gazete’de Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standarları Kurulunun 12.04.2018 tarihli ve 75935942-050.01.04 (01/19) sayılı kararı yayınlanmıştır. Karar içeriği; Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “IFRS 16 Leases” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla, TFRS 16 Kiralamalar’ın ve söz konusu Standardın diğer Standarlarla yapmış olduğu değişiklikler üzerine hazırlanmıştır. İlgili, 12 Mart 2018 tarihli ve “TFRS 16: Kiralamalar Güncellenmiştir” başlıklı yazımızdaki Standart detayına ek olarak, TFRS 16’nın erken uygulanması durumunda, uygulamadan etkilenen Diğer Standartlar ve uygulanma şekilleri karar içeriğinde bulunmaktadır. TFRS 16’nın 2019 yılından itibaren yürürlüğe girmesiyle, eski uygulamadaki finansal kiralama ve faaliyet kiralaması arasındaki ayrım ortadan kalkarak; kiracı açısından, kiralamaların tümünün şirketlerin bilanço kapsamına alınması sağlanarak, bilançolardaki varlık ve yükümlülükler artacaktır. Yapılan değişiklikler, şirketlerin süreç ve sistemlerini, özkaynakların borçlara oranı, cari oran, aktif devir hızı, gelirin faizi karşılama oranı, faiz ve vergi öncesi kar (fvök), operasyonel kar, net gelir, hisse başı kazanç, kullanılan sermayenin getirisi, özsermaye karlılık oranı ve operasyonel nakit akımı gibi pek çok konuda etkileyecektir. Kiralayan durumundaki şirketler için ise faaliyet kiralaması ile finansal kiralama arasındaki fark devam etmekte olup, muhasebeleştirme büyük ölçüde bir değişim olmayacaktır. İlgili değişikliklere ve Standart detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın