Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Binalar İçin Geçici Emlak Vergisi Muafiyeti Getirildi

6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisinde Yapılan Değişiklikler
29 Eylül 2016
Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin Çalışanlarının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması
2 Ekim 2016