Gelir Vergisi Kanunu'nun 23. maddesinin birinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yer alan hükme göre, işverenlerce çalışanların işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatler belirli bir tutara kadar gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu istisna, çalışanların ulaşım masraflarını hafifletmek amacıyla düzenlenmiş olup her yıl belirli tutarlar üzerinden uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda, 2020 yılından itibaren geçerli olan istisna tutarları ve bu tutarların yasal dayanakları detaylı bir şekilde sunulmuştur.
ULAŞIM MASTRAFLARI İSTİSNASI
28 Şubat 2024
Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Yürürlükte Bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
28 Şubat 2024