Yurtdışında imzalanan sözleşmelerde damga vergisi var mıdır?

“E-Defter” Uygulamaları
26 Mart 2015
Yurt Dışında İmzalanan Sözleşmelerde Damga Vergisi Var Mıdır?
29 Mart 2015