1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu

Gayrimenkul borsası dar gelirliyi de kapsayarak lüks projelerin dışına çıkarılmalı
15 Mayıs 2017
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet
22 Mayıs 2017