126 No’lu Tebliğ Ile Revize Edilen TMS 8 Yayınlanmıştır

303 No’lu GVK Tebliğ ile; Elektrik Enerjisi Satışları, Asgari Geçim İndirimi
12 Haziran 2018
Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır
19 Haziran 2018