Muhtasar, Damga Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatılmıştır

126 No’lu Tebliğ Ile Revize Edilen TMS 8 Yayınlanmıştır
13 Haziran 2018
2017 Takvim Yılı İçin Tam Tasdik Raporlarının Yazılmaması Gerekir!
19 Haziran 2018