2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,59 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin verdiği yetkiye istinaden yıllık veya geçici vergi dönemlerinde uygulanacak yeniden değerleme oranlarını belirlemektedir. Konu ile ilgili olarak yayımlanan 15/10/2014 tarihli ve 35 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile, 2014 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz)olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Sirkülerin tam metnine aşağıda yer verilmiştir.

Yorum Yapın