Sermayelerini Asgari Sermaye Tutarlarına Yükseltmeyen Şirketlere Son Bir Şans!

Bağımsız Denetimde Rotasyon Uygulaması
21 Ekim 2014
2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,59 Olarak Belirlendi
24 Ekim 2014