KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

2014 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 8,59 Olarak Belirlendi
24 Ekim 2014
‘Sermayelerini asgari sermaye tutarlarına yükseltmeyen şirketlere son bir şans!
25 Ekim 2014