2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin GİB Duyurusu

Dikkat: Asgari Ücret Bu Ay Düşüyor!
23 Ekim 2017
Elektronik Tebligata İlişkin GİB Duyurusu Yayımlandı
2 Kasım 2017