2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

Plastik Poşetler İçin Ödenmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payının Bildirimine İlişkin
4 Nisan 2019
Konkordatoda üç mahkeme üç ayrı karar
12 Nisan 2019