Plastik Poşetler İçin Ödenmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payının Bildirimine İlişkin

Döviz Mevduat Hesapları İçin Uyuglanan Stopaj Oranı Arttırılmıştır
31 Mart 2019
2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
6 Nisan 2019