2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
6 Nisan 2019
Konkordatoda Üç Mahkeme Üç Ayrı Karar
12 Nisan 2019