24 Kasım 2017 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatılması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 1. Giriş: Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. 2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (27 Kasım 2017, Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir. Duyurulur. Adnan ERTÜRK Gelir İdaresi Başkanı 24.11.2017 Tarihli KDV ile ilgili duyuru buradan okuyabilirsiniz.

Yorum Yapın