4. Geçici Vergi Dönemi Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmıştır

Borsada Rayici Olmayan Yabancı Paraların Değerlemesine İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
2 Şubat 2019
Kurumlar Vergisi Kapsamında Yapılacak Kesintilere İlişkin Düzenleme Yapılmıştır
15 Şubat 2019