4. Geçici Vergi Dönemi Gelir Ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarfından yayınlanan 3/02/2019 tarihli ve VUK-111 / 2019-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 4 Şubat 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2018 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması: Yoğun talep nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2018 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 14 Şubat 2019 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsayacaktır. Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (18 Şubat 2019 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir. İlgili Vergi Sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yorum Yapın