2014 Yili Satişlari Veya Gayri Safi Iş Hasilati 150.000 Tl’nin Altinda Olanlar Için Yeni Nesil Ödeme

Kapasite Raporları Listesi’nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında Duyuru
8 Ağustos 2016
6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanunu İle TTK’ Da Yapılan Değişiklikler
15 Ağustos 2016