7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçine Transfer Edilecek Varlıklar İçin Süre Uzatımı Yapılmıştır

Gelir Vergis Kanununca, Vadesiz, Vadesi Yenilenmiş Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faizler Ve Kâr
31 Ağustos 2018
Varlık Barışında Son Düzenlemeler
1 Eylül 2018