Gelir Vergis Kanununca, Vadesiz, Vadesi Yenilenmiş Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faizler Ve Kâr

Bilançolarda yer alan geçmiş yıl zararları ne yapılabilir?
21 Ağustos 2018
7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçine Transfer Edilecek Varlıklar İçin Süre Uzatımı Yapılmıştır
31 Ağustos 2018