7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçine Transfer Edilecek Varlıklar İçin Süre Uzatımı Yapılmıştır
31 Ağustos 2018
Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmiştir
5 Eylül 2018