Asgari Ücret Destek Ve Kısmi Erteleme İşlemlerine İlişkin SGK Duyurusu Yayımlandı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 1- Asgari Ücret Desteği 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘ un 27 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 71 nci madde eklenmiş ve 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimiz de, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır. Buna göre, 2017 yılında da 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimize, 2017 yılı öncesi tescil edilen işyerleri için prime esas günlük kazancı 110 TL ve altında olan, 2017 yılında tescil edilen işyerleri için ise tüm sigortalıların çalışma gün sayısının 3.33 ile çarpımı sonucu bulunacak miktar kadar sigortalı başına asgari ücret desteği verilecek olup, 2017/Mart ayı itibarıyla 2017/Ocak ve 2017/Şubat ayını da kapsayacak şekilde asgari ücret desteklerine ilişkin tahakkuklar oluşturulmuştur. Diğer taraftan, 2017/Ocak ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Şubat ayı prim borçlarına, 2017/Ocak ve Şubat ayı primini ödeyen işverenlerimizin 2017/Ocak ve Şubat ayına ilişkin asgari ücret destek tutarları 2017/Mart ayı prim borçlarına mahsup edilecektir. 2- Kısmi Erteleme 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerimizin 2017/Şubat ayı primleri 2017/Aralık ayına ertelenmiş olup, erteleme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar 7/2/2017 tarihli, 2017/7 sayılı Genelge ile açıklanmıştır. Buna göre; 1-Ertelenecek borç türü kapsamına sadece 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin sigorta prim borçları girdiğinden, takip ve tahsil görevi Kurumumuza verilmiş olan işsizlik sigortası primleri ve damga vergisi gibi diğer alacaklar erteleme kapsamına girmeyecektir. Erteleme kapsamına giren aylarda ödenecek olan sigorta pirimi tutarının desteğe esas gün sayısının günlük 20,70 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olması halinde ödenecek sigorta prim borcu kadar erteleme yapılacaktır.

  • Sosyal güvenlik destek priminden bildirilmiş sigortalılar ertelemeye esas gün sayısı hesabında dikkate alınmamaktadır.
  • 2017/2. Ay için ertelemeye esas tutar,

3.a.2016 ve öncesinde tescil edilen işyerleri için; 2016/Şubat ayında ki asgari ücret desteğine esas gün sayısının günlük 20,70 TL (60 TL günlük SPEK tutarı x % 34,5) ile çarpımı sonucu bulunacaktır. 2016/Şubat ayında bildirim olmaması durumunda bu aydan sonra bildirim yapılan ilk aydaki sigortalı sayısında göre gerekli hesaplama yapılacaktır. Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 01.05.2015 tarihinde tescil bir işyerinde 2016/2. Ay için 2 sigortalı için 60 gün, sosyal güvenlik destek priminden ise 1 sigortalı için 30 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı 60 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 60 gün x 20,70 TL=1.242,00 TL olacaktır. Örnek: 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 26.04.2016 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayarak tescil işlemleri yapılmış bir işyerinde 2016/4. Ay için 1 sigortalı için 5 gün bildirimde bulunulduğu varsayıldığında, söz konusu işverenin 2017/Şubat ayında ertelemeye esas gün sayısı (2016/Şubat ayında bildirim olmadığı ve bundan sonraki ilk bildirim 2016/Nisan ayında olduğu için) 5 gün olacak ve ertelemeye esas tutar 5 gün x 20,70 TL=103,50 TL olacaktır. Duyurunun tamamını okumak için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın