Maden Arama Ve İşletme Ruhsatı Satışları KVK.nın 5/E Maddesinde Düzenlenen İstisna Kapsamı
30 Haziran 2014
Yabancı Mahkeme Kararlarına Göre Ödenecek Tazminatlar Tenfiz Kararı Olmadıkça Gider Yazılamayacak
19 Temmuz 2014