Maden Arama Ve İşletme Ruhsatı Satışları KVK.nın 5/E Maddesinde Düzenlenen İstisna Kapsamı

Devre Mülk Teslimlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
23 Haziran 2014
Azerbaycan Vergi Sistemi Hakkında
11 Temmuz 2014