Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun Yayımlandı

18.05.2017 tarihinde kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ilişkin 7020 sayılı kanun 27.05.2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılana kanun ile, 23.08.2016 tarihinde yasallaşarak yürürlüğe giren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (seri No:1) ile, Matrah Artırımı, Kesinleşmiş Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması, Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması, Gibi düzenlemeler yapılmıştı. 7020 Sayılı Kanun ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası, Genel Sağlık Sigortası, 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (gelir ve kurumlar vergisine mahsuben 2017 yılında ödenmesi gereken geçici vergi ile 2017 yılında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksitleri hariç), 2017 yılına ilişkin olarak 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ile gecikme zamlarından (2017 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç), 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarına, Gibi konularda düzenlemeler getirilmiştir. 18.05.2017 tarihinde kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ilişkin 7020 sayılı Kanun 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun tamamı okumak için burayıtıklayınız.

Yorum Yapın