Bazı Varlıkların Millî Ekonomiye Kazandırılmasına İlişkin Süre Uzatıldı

30.12.2016 tarihli ve 29934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “03.08.2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlanmıştı. 6736 sayılı Kanun’un 7. inci maddesi bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasınailişkindir. Bu maddede yer alan süreler esas itibariyle 31.12.2016 tarihi itibariyle bitmesini öngörmekteydi. Söz konusu düzenleme ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatmaya yetkisi vardır. 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete ile Bakanlar Kurulu, Varlık Barışına ilişkin süreleri 30.06.2017 tarihine kadar uzatmıştır. Söz kounusu Bakanlar Kurulu kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Yorum Yapın