Bedelsiz Edinilen Ortaklık Paylarının Muhasebeleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi

Takvim yılı içinde kayıtlara alınmayan e-faturalar nasıl işlem görecekler?
15 Ocak 2016
Yurt dışı alacakların şüpheli hale gelmesi
22 Ocak 2016