Bedelsiz Edinilen Ortaklık Paylarının Muhasebeleştirilmesi Ve Vergilendirilmesi
18 Ocak 2016
Yurt Dışı Alacakların Şüpheli Hale Gelmesi
22 Ocak 2016