Cezaların Şahsiliği İlkesi Alt İşverenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırır Mı?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)
4 Nisan 2015
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449)
10 Nisan 2015