Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)

Özel Üniversitelere Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu
3 Nisan 2015
Cezaların Şahsiliği İlkesi Alt İşverenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırır Mı?
8 Nisan 2015