Defterlerin kapanış onayları süreleri dışında da yapılabilir mi?

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 14)
5 Nisan 2016
Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ
8 Nisan 2016