Devre Mülk Teslimlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu

Maliye Son Noktayı Koydu
20 Haziran 2014
Maden Arama Ve İşletme Ruhsatı Satışları KVK.nın 5/E Maddesinde Düzenlenen İstisna Kapsamı
30 Haziran 2014