E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Süresi 31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri Ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi
20 Nisan 2017
SGK İşyeri, İşveren, Alt İşveren Ve İşyerinin Bildirimi
24 Nisan 2017