Enerji Piyasası Kapsamında Denetimler Devam Edecek Mi?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 449)
10 Nisan 2015
Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Dönük Yararlanma
11 Nisan 2015