Faaliyet Dönemi Takvim Yılı Olan Ve Kağıt Ortamında Defter Tutan Mükellefler Yevmiye Defter Kapanışı

Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı
8 Haziran 2017
Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Yaptırılmamasının Müeyyideleri Nelerdir?
9 Haziran 2017