Faaliyet Dönemi Takvim Yılı Olan Ve Kağıt Ortamında Defter Tutan Mükellefler Yevmiye Defter Kapanışı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır.” denilmektedir. Faaliyet dönemi takvim yılı olan firmaların 2016 yılına ait yevmiye defterinin kapanış tasdikini en geç Haziran ayı sonuna kadar notere yaptırması gerekmektedir. Özel hesap dönemine tabi olan firmaların ise, mali yılı takip eden altıncı ayın sonuna kadar yevmiye defterinin kapanış tasdikini notere yaptırması gerekmektedir. 1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre Gerçek ve Tüzel kişiler için “Elektronik defter tutma sürecinde hesap döneminin son ayının beratının alınması kapanış onayı yerine geçecektir.” hükmü bulunmaktadır. Tüzel Kişiler Hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratlarını kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar gönderilmelidir. Bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin son ayına ait berat yüklemeleri kapanış onayı yerine geçecektir. Gerçek Kişiler hesap döneminin son ayına ait elektronik defterlerin beratları ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar gönderilmelidir. Bu süreler içerisinde yapılan hesap döneminin son ayına ait berat yüklemeleri kapanış onayı yerine geçecektir. Yevmiye defterine kapanış tasdiki yaptırması zorunlu olan mükellefler şunlardır; Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri, kollektif şirketler, bilanço esasında defter tutan adi ortaklıklar, anonim şirketler, limited şirketler, iş otaklıkları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, adi komandit şirketler, kooperatifler, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri. Türk Ticaret Kanunu’nun 562’nci maddesine göre, yasal defterlerin tasdikini yaptırmayanlar 5.408,00 TL idari para cezası ile cezalandırılacaktır. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın