Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdikinin Yaptırılmamasının Müeyyideleri Nelerdir?

Faaliyet Dönemi Takvim Yılı Olan Ve Kağıt Ortamında Defter Tutan Mükellefler Yevmiye Defter Kapanışı
9 Haziran 2017
Bazı Ödemelerin Tesvik Zorunluluğu Kapsamı İle İlgili Tebliğler Yayımlandı
9 Haziran 2017