Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması İlişkin SGK Genelgesi Yayınlandı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun İle Ilgili Tebliğler
7 Haziran 2017
Faaliyet Dönemi Takvim Yılı Olan Ve Kağıt Ortamında Defter Tutan Mükellefler Yevmiye Defter Kapanışı
9 Haziran 2017