Bazı Alacakların 6552 Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
29 Eylül 2014
Yurt Dışına Ödenen Tazminatların Gider Kaydı Ve KDV’si
1 Ekim 2014