Bazı Alacakların 6552 Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Faturada 7 Günlük Düzenleme Süresinin Hesabı
29 Eylül 2014
Faturada yedi günlük düzenleme süresinin hesabı
29 Eylül 2014